Kongre Konuları

1 Tehlikedeki dillere dair yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
2 Konuşurları kalmayan tarihi Türk yazı dillerinin ve ağızları
3 Çin'deki Türk dilleri ve ağızlarının durumu
4 Sovyet sonrası dönemde Türk yazı dillerinin ve ağızlarının durumu
5 Tehlike altındaki dil ve ağızların kaydedilmesi
6 Kazakistan'daki farklı Türk lehçe ve ağızlarının durumu
7 İran'daki Türk lehçe ve ağızlarının bugünkü durumu ve Farsça ile ilişkileri
8 Tehlike altındaki Türk lehçe ve ağızların Rusça ile ilişkileri
9 Ortadoğu'daki Türk lehçe ve ağızlarının durumu
10 Türk lehçe ve ağızlarının Arapça ile ilişkileri
11 Kafkasya'daki Türk yazı dilleri ve ağızlarının bölge dilleri ve Rusça ile ilişkileri
12 Türk dillerini ve ağızlarını tehlikeye sürükleyen temel unsurlar
13 Dil, lehçe ve ağız ölümlerinde devlet ve sosyal ilişkilerin rolüi
14 Yok olan Türk yazı dilleri ve ağızlarını konuşanlarının dil durumları